Privacy statement Uitgeverij Jaap (Longkankeronderzoek.nl)

Dit privacystatement beschrijft hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website (https://longkankeronderzoek.nl) gebruikt en bijvoorbeeld een bestelling plaatst.

Dit privacystatement gaat in per 17 februari 2023 en vervangt alle eerder door Uitgeverij Jaap verstrekte informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 1. Identiteit en de contactgegevens van Uitgeverij Jaap
  1.1 Uitgeverij Jaap is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website https://longkankeronderzoek.nl.
  1.2 Uitgeverij Jaap is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd aan de Alban Bergstraat 29 te (1323 GG) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32168788.
  1.3 Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@uitgeverij-jaap.nl of per post: Postbus 60334, 1320 AJ Almere. Telefonisch zijn wij ook beschikbaar: +31 6 43156831 (Tom Smit).
 2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
  2.1 We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (en op basis van de volgende rechtsgronden), namelijk zodat:
  • we het gebruik van onze website kunnen meten en onze website op basis van de metingen kunnen verbeteren ten behoeve van uw ervaring met Uitgeverij Jaap (rechtsgrond: ons gerechtvaardigde belang deze gegevens te mogen verwerken);
  • we geanonimiseerde statistische rapportages kunnen opstellen die ons, aangesloten centra en sponsoren inzicht bieden in de doelgroep die onze website bezoekt – NB: deze rapportages bevatten nooit gegevens die naar u herleidbaar zijn (rechtsgrond: ons gerechtvaardigde belang deze gegevens te mogen verwerken, voor onszelf en voor derden-adverteerders).
  2.2 Longkankeronderzoek.nl wordt mede aangeboden aan verpleegkundig en medisch specialisten en arts-assistenten die bij de behandeling van kanker betrokken zijn, zoals: radiotherapeuten, hematologen, chirurgen, longartsen, KNO-artsen, dermatologen, gynaecologen, gastro-enterologen, urologen, kinderartsen, pathologen, anesthesisten en ziekenhuisapothekers. Behoort u tot deze groep, dan gebruiken wij uw gegevens ter verificatie van uw status als zorgprofessional zodat:
  • wij kunnen nagaan of u zorgprofessional bent, door middel van verificatie aan de hand van het BIG-register (rechtsgrond: wettelijke verplichting die op ons rust).
 3. Persoonsgegevens
  Gegevens m.b.t. zorgprofessionals
  3.1 Als u een zorgprofessional bent, dan kunt u ervoor kiezen om de website in die hoedanigheid te gebruiken. Als u hiervoor kiest, dan dient u uw BIG-nummer te verstrekken in combinatie met uw achternaam. Wij toetsen deze gegevenscombinatie aan het BIG-register. Als de toets succesvol is, wordt u automatisch doorgeleid naar de website als ingelogde zorgprofessional. Deze toets dienen wij uit te voeren vanwege de naleving van wettelijke regels voor geneesmiddelenreclame, zoals nader uitgewerkt in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van Stichting CGR.
  3.2 Zolang u ingelogd blijft, behoudt u de toegang tot de website. Uitloggen is altijd mogelijk.
 4. Ontvangers van persoonsgegevens
  4.1 Uw persoonsgegevens worden ontvangen door partijen die de gegevens nodig hebben om de dienstverlening te faciliteren die Uitgeverij Jaap aanbiedt. Het gaat hier om verwerkers die de website hosten of zorgen voor gegevensopslag; zoals hieronder nader uiteengezet.
  4.2 De persoonsgegevens die (tijdelijk) via onze website worden verwerkt, worden gehost door Transip B.V. Transip is gevestigd aan de Schipholweg 9B te (2316 XB) te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24345899. Leer hier hoe Transip met persoonsgegevens omgaat: https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/.
  4.3 De gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van bestellingen worden opgeslagen bij online opslagdienst Dropbox, Inc. Dropbox is gevestigd in San Francisco (California), Verenigde Staten van Amerika. Met Dropbox hebben wij Standard Contractual Clauses (SCC’s) afgesloten. Voor meer informatie over hoe Dropbox de AVG naleeft, zie: https://www.dropbox.com/security/gdpr en https://help.dropbox.com/nl-nl/security/general-data-protection-regulation.
 5. Bewaartermijnen
  5.1 U bepaalt zelf de bewaartermijn van de gegevens door de betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te (laten) verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Uitgeverij Jaap. Stuur hiervoor een e-mailbericht met uw verzoek naar het e-mailadres info@uitgeverij-jaap.nl of stuur uw verzoek per post via Postbus 60334, 1320 AJ Almere.
 6. Nieuwsbrief
  6.1 Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of als u een klant van ons bent, dan ontvangt u per e-mail aan Uitgeverij Jaap gerelateerde mededelingen of aanbiedingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door de opt-out optie te gebruiken die onder in iedere nieuwsbrief is opgenomen.
  6.2 De nieuwsbrieven worden mogelijk gemaakt door The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (“MailChimp”). Mailchimp is gevestigd in Atlanta (Georgia), Verenigde Staten van Amerika. Mailchimp mag persoonsgegevens verwerken, omdat wij met Mailchimp Standard Contractual Clauses (SCC’s) hebben afgesloten. Voor meer informatie over hoe Mailchimp de AVG naleeft, zie: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/ en https://www.intuit.com/privacy/statement/.
 7. Beveiliging
  7.1 De gegevens die u via de website invult, worden beveiligd verzonden. Dit kunt u zien aan het ‘slotje’ in de adresbalk van uw browser. Onze website is goed beveiligd, zo blijkt uit deze test: https://www.ssllabs.com/
  7.2 Naast technische beveiligingsmaatregelen hanteren we ook juridisch-organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw gegevens. Zo gebruiken we uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doelen genoemd in dit privacystatement en zijn onze verwerkers gebonden aan verwerkersovereenkomsten.
 8. Uw rechten
  8.1 U heeft het recht om Uitgeverij Jaap te verzoeken om inzage van en rectificatie – of wissing – van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u in sommige gevallen om beperking verzoeken van de betreffende gegevensverwerkingen. Ook heeft u in sommige gevallen het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en een recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  8.2 Uitgeverij Jaap verstrekt – in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek – informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Uitgeverij Jaap stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging als dat nodig is.
  8.3 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens) of de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer).